Becherov

Počas I. svetovej vojny došlo v chotári k veľkým bojom medzi rakúsko-uhorským a ruským vojskom. Preto je na pohraničnom vrchu Dujava postavený kamenný pomník padlým (poľský názov „Cmentarz wojenny nr 46 – Konieczna“), kde je pochovaných 168 vojakov rakúsko-uhorskej a 135 vojakov ruskej armády. Architektom pomníka bol významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. Vedľa pomníka vedie červený značený turistický chodník. Taktiež v obci na miestnom cintoríne z I. svetovej vojny je 74 hrobov. V čase II. svetovej vojny proti nemeckým okupantom odišlo k partizánom 60 mužov z tejto obce, z nich sa 15 domov nevrátilo. Na počesť padlým je v obci postavený pamätník.

Obec sa nachádza v tesnej blízkosť cesty z obce Zborov k hraničnému prechodu Becherov [SK] / Konieczna [PL]. Číslo cesty je 545. V obci sa nachádza chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky postavený v roku 1847. Kostol je Národnou kultúrnou pamiatkou.

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...