Národný Park Magura (Magurski Park Narodowy)

Magurský národný park je jedným z 23 národných parkov v Poľsku. Vznikol  v roku 1995. (je to jeden z najmladších národných parkov) má rozlohu 194,39 km2. Symbolom parku je orol krikľavý.

Park sa nachádza v Nízkych Beskydách a zahŕňa povodie horného toku rieky Wisłoka a pohorie Magura Wątkowska. Najvyšším vrchom v jeho oblasti je Wątkowa (846 m n.m).

Park chráni v meradle Karpát jedinečnú prechodnú oblasť medzi Východnými a Západnými Karpatmi. Sú tu dve vegetačné poschodia: podhorské (do 530 m) a nižšie subalpínske. Viac ako 95 % chráneného územia pokrývajú lesy, vďaka čomu je Magurský národný park najlesnatejším národným parkom v Poľsku (prevládajú buky, platany, jedle a umelo vysadená borovica).

Okrem lesov sa tu nachádzajú aj lúky a pastwiska, ktoré sú pozostatkom bývalých lemkovských dedín vysídlených bezprostredne po druhej svetovej vojne (napr. Żydowskie alebo Rozstajne).

Fauna je zastúpená všetkými veľkými predátormi vyskytujúcimi sa v Poľsku: vlkmi, medveďmi a rysmi.

V Krempne sa nachádza riaditeľstvo parku a vedľa neho je zriadené Vzdelávacie centrum a Múzeum národného parku Magura.

Stiahnuť aplikáciu

Geoportál